Studium Generale: Quaggas en diamanten: de mogelijke relatie tussen diamantwinning en het uitsterven van soorten & Noord-Korea en de bevrijding van Afrika

This event will take place physically in Leiden. These lectures will be held in Dutch.

Deze lezingen vinden plaats in het kader van het Studium Generale programma Het continent Afrika in 2023.

Jan-Bart Gewald: Quaggas en diamanten: de mogelijke relatie tussen diamantwinning en het uitsterven van soorten

's Werelds laatst levende quagga (Equus quagga quagga) stierf op 12 augustus 1883 in de stallen onder de bibliotheek van Artis in Amsterdam. Hoewel we niet weten hoe ze heette, weten we wel dat ze zich liet aaien in aanwezigheid van haar verzorger. Haar stoffelijk overschot werd geprepareerd door een taxidermist en tentoongesteld in de dierentuin en later in het Natuurhistorisch Museum in Leiden. Na vele jaren tentoongesteld te zijn geweest, zijn haar nu nogal armoedige overblijfselen onlangs geplaatst in het depot van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De quagga was een verbluffend mooi paard, met een vacht die doet denken aan roodbruin herfstblad. Qua bouw vergelijkbaar met een vlaktezebra, waaraan hij verwant was, onderscheidde de quagga zich door alleen strepen op zijn voorpoten.
Equus quagga quagga werd als soort letterlijk uit het bestaan geschoten in de tweede helft van de negentiende eeuw, met de laatste bevestigde rapporten van quagga in het wild uit 1878, in wat nu de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika is. Het verhaal van de quagga is redelijk bekend, maar het verband tussen zijn ondergang en uiteindelijke uitroeiing in relatie tot de opkomst van diamantwinning in Zuid-Afrika na 1865 is niet onderzocht; toch lijkt de groei van de een nauw verband te houden met het overlijden van de ander.

Tycho van der Hoog: Noord-Korea en de bevrijding van Afrika

Tijdens de dekolonisatie van het Afrikaanse continent ontwikkelde Noord-Korea zich tot belangrijke partner voor Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en nieuwe, onafhankelijke regeringen. Afrikaanse leiders werden uitgenodigd in Pyongyang en ontvingen steun en advies. Afrikaanse legers werden getraind en bewapend door Noord-Koreaanse instructeurs. Het Noord-Koreaanse gedachtengoed werd in Afrika verspreid door de distributie van vertaalde boeken, lezingen, en ontwikkelingshulp. Deze relatie blijft relevant, want vandaag de dag verdient Noord-Korea geld door zaken te doen in Afrika. Toch is dit verhaal grotendeels onbekend. Deze presentatie belicht de verborgen relatie tussen Noord-Korea en het Afrikaanse continent, op basis van uitgebreid onderzoek in vier continenten.

Meld u aan voor dit evenement. 

Jan-Bart Gewald is a historian specialised in the social history of Africa. He is Professor of African History at Leiden University and former director of the African Studies Centre Leiden.

 

 

 

 

Tycho van der Hoog is a PhD candidate at the African Studies Centre Leiden. His PhD project, tentatively titled ‘Blood, Bullets, and Bronze: The Relations Between North Korea and Southern Africa, 1960-2020’ seeks to reveal the ties that bind North Korea to the African continent.

 

 

 

 

Date, time and location

02 May 2023
19.30 - 22.00
Lipsius / Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Room 019