Schrijversbezoek: Ontmoeting met Zuid-Afrikaans schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer

This event will be held in Dutch and Afrikaans.
Dit jaar verschijnt de Nederlandse vertaling van de roman Kompoun van de Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer. Na vier dichtbundels is dit haar eerste roman, die oorspronkelijk in 2021 in het Afrikaans uitkwam. Zowel de vier dichtbundels als de roman zijn naar het Nederlands vertaald door Alfred Schaffer. Op 8 maart komt Kamfer naar de UB Leiden om voor te lezen uit haar roman en over haar werk als schrijver en dichter in gesprek te gaan.

In Kompoun staan Xavie en zijn nichtje Nadia centraal. Beiden worden grootgebracht op Groenplaas, een boerderijgemeenschap, door hun grootmoeder Sylvia McKinney, ‘de matriarch van leugens’. In een pregnante taal die nauwelijks te onderscheiden is van haar poëzie beschrijft Kamfer in deze roman de zoektocht van Xavie en Nadia naar verhalen die door de familie bewust geheim worden gehouden. Door haar roman te situeren op een ‘plaas’ (boerderij) treedt Kamfer in dialoog met het typisch Afrikaanse literaire genre van de ‘plaasroman’. Ten tijde van de apartheid werd dat genre primair geassocieerd met Afrikaners en ingezet ter affirmatie van Afrikanerdominantie. Na de apartheid is het genre niet, zoals je zou verwachten, in de coulissen van de geschiedenis verdwenen, maar heeft het een andere functie gekregen. Kompoun is te lezen als een kritische doorlichting van de ‘plaasroman’, en bovendien als een herschrijving van het genre.

Kamfer verblijft momenteel op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds enkele maanden in Nederland. Op 8 maart komt zij naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Kamfer zal voordragen in het Afrikaans. Haar voordracht wordt voorzien van boventiteling, waarvoor de nog ongepubliceerde vertaling van Schaffer gebruikt zal worden. Na haar voordracht zal Kamfer in gesprek gaan met bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde Margriet van der Waal (verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de UvA).

Dit evenement wordt georganiseerd door de UB Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Afrika-Studiecentrum Leiden, en het Zuid-Afrika Huis. 

Programma:

18:30 - 19:00 Inloop

19:00 - 19:05 Introductie door Tommy van Avermaete

19:05 - 19:15 Voordracht uit Kompoun door Ronelda S. Kamfer

19:15 - 20:15 In gesprek: Margriet van der Waal en Ronelda S. Kamfer

20:15 - 20:30 Afsluitende voordracht door Rondela S. Kamfer

=> Aanmelden voor dit evenement. (Voertaal: Nederlands/Afrikaans)

=> Werk van Ronelda Kamfer in de bibliotheek.

Foto: Nathan Trantraal.

Ronelda Kamfer werd in 1981 in Blackheath in Kaapstad geboren. Zij begon op tienjarige leeftijd met het schrijven van gedichten. De gedichten in haar eerste bundel Noudat slapende honden (2008) handelen over het dagelijkse leven op de Kaapse Vlakte. In haar dichtbundel grond/Santekraam (2011) vertelt ze het verhaal van haar familie en de wereld waaruit deze met geweld verdreven werd. Een derde bundel verscheen in 2016 met de titel Hammie, waarin de complexe relatie met haar inmiddels overleden moeder een belangrijke rol speelt. Haar eerste gedichten werden gepubliceerd in Nuwe Stemme 3 (2005). Ook in de bundel My ousie is 'n blom (2006) zijn enkele gedichten van haar opgenomen.

 

 

Date, time and location

08 March 2024
18.30 - 20.30
Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden
Vossiuszaal