Boekpresentatie door Mirjam Tjassing: Mali. Een kaartenhuis

Mirjam Tjassing geeft een presentatie van haar nieuwe boek 'Mali, een kaartenhuis. Getuigenis van een crisis'. Het boek is verschenen bij LM Publishers.
Deze boekpresentatie vindt plaats in het kader van de ASCL Collaborative Research Group 'Politics, Governance and Law in Africa'. Prof. Jan Abbink zal de middag voorzitten.

Book cover Mali. Een kaartenhuis2012. In het noorden van Mali vallen rebellen verscheidene militaire kampen aan. Het Malinese leger, dat zich niet voorbereid voelt op de situatie, begint een muiterij die uitloopt op een staatsgreep. Binnen enkele dagen lopen de rebellen, gesteund door jihadisten, het gehele noorden van Mali onder de voet.

Hoe kon dit gebeuren? Mali was toch hét voorbeeld van democratie en stabiliteit in West-Afrika? De zoektocht naar de oorzaken en oplossingen voor de crisis loopt al snel vast in een benadering van business as usual, zowel door de Malinese politieke elite als de internationale gemeenschap. Het vredesakkoord dat in 2015 wordt ondertekend, biedt inhoudelijk kansen, maar verwordt tot een afleidingsmanoeuvre van de daadwerkelijke doelstellingen van duurzame vrede en ontwikkeling. De onveiligheid neemt toe en spreidt zich uit naar het centrum van Mali.

Het is twee voor twaalf. De onvrede over het bestuur loopt steeds hoger op en het bestaande politieke systeem levert onvoldoende antwoorden. De kans op escalatie neemt toe, zeker rondom de verkiezingen. Dit persoonlijke verslag van de crisis en de achtergronden ervan helpt de huidige ontwikkelingen in Mali beter te begrijpen.

Na afloop kunt u het boek aanschaffen. Prijs: € 19,50, bij voorkeur contant.
De middag wordt afgesloten met een drankje.

Take a look at the PowerPoint presentation (in English)

Mirjam TjassingMirjam Tjassing is een voormalig diplomaat die de afgelopen 11 jaar in Afrika doorbracht in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Recentelijk aanvaardde zij de functie van landenvertegenwoordiger voor het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) in Mali.

 

Date, time and location

20 August 2018
16.00 - 17.00
Pieter de la Courtgebouw / Faculty of Social Sciences, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
Room 1A20 (first floor)