Wat komt u hier doen? Terug in Obunga

Book cover Wat komt u hier doen

This book is in Dutch.

In 2050 zullen er in de Afrikaanse steden naar schatting 1,3 miljard mensen wonen, tweemaal zoveel als in heel Europa. Deze steden ontwikkelden zich vanuit een geheel eigen dynamiek. De stad Kisumu in Kenia telt in 2018 700.000 inwoners, waarvan er 550.000 in krottenwijken wonen. De informele straateconomie beheerst de openbare ruimte en levert de meeste werkgelegenheid. Bijna de helft van de mensen leeft onder de absolute armoedegrens.

In zijn onderzoek richt Rob van Gemert zich op Obunga, een wijk van Kisumu. Hij schetst een beeld van het wonen en werken in deze krottenwijk. Samen met de bewoners zoekt hij naar mogelijkheden om de wijk te verbeteren. Terwijl hij door de wijk loopt, rondkijkt, luistert en vergadert, vormt zich een integraal plan. De eigenheid van de wijk vormt hierbij het uitgangspunt; niet als probleem, maar juist als oplossing.

Dan presenteert het stadsbestuur een stedenbouwkundig plan, ontworpen door Franse adviseurs. Ze hebben een nieuw imago voor het centrum bedacht, negeren de straateconomie volledig en willen alle krottenwijken ombouwen tot woongebieden voor de middenklasse. "Niemand luistert naar ons', zeggen de mensen in Obunga.

Lees het boek.

Dit boek is uitgekomen als deel 31 van de ASCL serie Occasional Publications.

Sloppenwijk Kisumu

Author(s) / editor(s)

Rob van Gemert

About the author(s) / editor(s)

Van 1969 tot 1972 werkte Rob van Gemert als docent en bouwkundige in Ahero bij Kisumu, Kenia. In 1979 studeerde hij af als architect met een verbeterplan voor de krottenwijk Obunga in Kisumu, waarvoor hij de nationale Archiprix ontving. Tot zijn pensionering was hij stedenbouwkundige in Groningen, gespecialiseerd in stedelijke vernieuwing. Daarnaast was hij betrokken bij diverse projecten in Nicaragua en Kenia.

How to order

Het boek kan worden besteld in de ASCL Webshop.

Prijs: € 15,-
ISBN: 978-90-5448-167-6