Strijd om Angola (1975-1978) - mijn leven als dokter in tijden van Koude Oorlog

Koude Oorlog in koloniaal Afrika. De Sovjet-Unie en de VS, met bondgenoten Cuba en Zuid-Afrika, steunen strijdende partijen met geld, wapens, training en manschappen. Ideologisch gezien is het conflict in Angola onderdeel van de Koude Oorlog, de twee grootmachten strijden hier niet alleen om geopolitieke invloed, maar ook om toegang tot een bodem vol olie, diamanten en andere mineralen.

Het zijn de jaren zeventig: demonstraties in Nederland tegen onrecht, kernwapens, de oorlog in Vietnam en de staatsgreep in Chili. Vele Nederlandse comités geven steun aan wat de derde wereld genoemd wordt. In 1974 ben ik net klaar met mijn specialisatie public health en besluit als arts Angola te gaan helpen een progressief gezondheidssysteem op te bouwen. Het socialistische beleid van de MPLA biedt mogelijkheden. Na zes maanden voorbereiding word ik in december 1975 uitgezonden door het Medisch Komittee Angola (MKA). Het Angolese ministerie van gezondheid stuurt mij eerst naar de noordelijke provincie Cabinda. Samen met artsen, verpleegkundigen en een vroedvrouw, probeer ik inhoud te geven aan mijn solidariteit met de onderdrukte bevolking. Na zes maanden word ik als enige Nederlander door het ministerie overgeplaatst naar de zuidelijke provincie Huambo, net bevrijd van de bezetting door de UNITA en het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. In dagboeken schrijf ik over mijn leven in die Koude Oorlog.

Strijd om Angola (1975 – 1978)  is een getuigenverslag van een tijdsgeest, keuzes die een betrokken mens in het leven kan maken, een gevoel van solidariteit, de wil om op te staan tegen onrecht met alle bijbehorende uitdagingen.

Author(s) / editor(s)

Jarl Chabot

About the author(s) / editor(s)

The first five years of his life, Jarl Chabot lived in Indonesia. This had a lasting impact on the choices he later made. After graduating from medical school in the Netherlands and obtaining a Public Health degree in London, he joined a solidarity group for three years, supporting the MPLA's struggle for independence in Angola. He married and with his wife they lived in rural Guinee Bissau for five years, implementing the Ministry of Health PHC/Community Health programme. With this vast experience he joined the Royal Tropical Institute (KIT), lived in Mali for three years and then worked as a consultant in many countries in West and Eastern Africa, notably Kenia, Eswatini, and Ethiopia.

He is married and has two children and four grandchildren.