Seminar: Het conflict in oostelijk Congo en mijnbouw: zijn er lokale oplossingen mogelijk?

Dit seminar wordt georganiseerd door het Afrika-Studiecentrum, IKV Pax Christi en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel van het seminar is het analyseren en in context plaatsen van de recente politieke ontwikkelingen en conflicten daar.

Kunnen lokale actoren een uitweg creëren uit het conflict?
Hoe verhoudt de overheid zich tot die actoren?
Zal de aanwezigheid van grondstoffen altijd tot conflict leiden in oostelijk Congo?

Voorzitter: Prof. Ton Dietz, Afrika-Studiecentrum
Voertaal: Nederlands

Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
Klik hier voor meer informatie en programma

Date, time and location

31 January 2013
14.00 - 17.00 uur
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 167, 2500 EB Den Haag