New publication: Zo scherp als een pijl. Het verhaal van de Arrow Boys uit Oost-Oeganda

Book cover Zo scherp als een pijlHet Lord’s Resistance Army (LRA), een van origine Oegandees rebellenleger, kan op de nodige belangstelling rekenen, getuige de vele publicaties van academici en hulporganisaties. Een internetvideo over Joseph Kony, de leider van het LRA, genereerde in 2012 zelfs wereldwijd media-aandacht, waardoor het LRA-conflict voor korte tijd voorpaginanieuws was. Er is echter maar weinig bekend over de mensen die tegen het LRA hebben gevochten. Wie waren zij en waarom namen zij de wapens op tegen de beruchte guerrillastrijders van Kony?

In dit boek reconstrueert Klaas Castelein met niet eerder gebruikt bronnenmateriaal het verhaal van de Arrow Boys, een militie uit de Oost-Oegandese provincie Teso. Van 2003 tot en met 2005 slaagden de Arrow Boys erin om Kony’s LRA-strijders uit Teso te verjagen, maar hun succesvolle optreden is sterk onderbelicht in de literatuur en debatten over het LRA-conflict. Wie waren betrokken bij de mobilisatie van de Arrow Boys en op welke manier en met welke middelen wisten zij een militieleger op de been te brengen? Waarom verliep de strijd tegen het LRA in Teso voortvarender dan in Noord-Oeganda? Hoe kon er een relatief vruchtbare samenwerking ontstaan tussen de Oegandese regering en de bevolking van Teso, terwijl deze van oudsher een problematische verhouding onderhielden? De antwoorden op bovengenoemde vragen zullen ons begrip van hedendaagse conflicten vergroten.

Lees het boek hier.

Author(s) / editor(s)

Klaas J. Castelein

About the author(s) / editor(s)

Klaas Castelein (1983) heeft een Bachelor- en Mastergraad in respectievelijk Geschiedenis en Conflict Studies & Human Rights. In het kader van vrijwilligerswerk, studie en werk verbleef hij voor langere tijd in Zuid-Afrika en Oeganda. In het verleden bekleedde hij het voorzitterschap van een stichting die betrokken is bij kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Oeganda.

How to order

ISBN: 978-90-5448-136-2
Number of pages: 132
Price: € 10,-

This book can be ordered soon from the ASC Webshop.