Letter Stephen Ellis in NRC Handelsblad about being misquoted in Martin Bosma's book

Senior researcher Stephen Ellis wrote a letter in NRC Handelsblad about being misquoted in Martin Bosma's book Minderheid in eigen land: Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid. Read the letter 'Onjuist gebruikt als bron' on the NRC Website (€; first letter is by Martin Bosma, second letter by Stephen Ellis) or directly below. Or read the English translation 'Incorrectly used as source'. You may also want to read Prof. Ellis' earlier statement on the ASC website about being misquoted by Martin Bosma.

'Onjuist gebruikt als bron'

Correspondent Bram Vermeulen heeft een nuttige bijdrage geleverd aan het ontmantelen van Martin Bosma’s claim, dat het Zuid-Afrikaanse ‘Hogeveld’ leeg was toen de witte kolonisten er aankwamen midden 19e eeuw.

De heer Bosma (Tweede Kamer, PVV) heeft nog andere serieuze fouten gemaakt met betrekking tot de feiten. Zijn 2095 voetnoten tellende boek bevat referenties naar mijn werk die verre van juist zijn. Op pagina 91 haalt Bosma mij aan als autoriteit voor zijn bewering dat Albert Luthuli, president van het Afrikaans Nationaal Congres in 1961, de politiek van de gewapende strijd ondersteunde. In werkelijkheid beweer ik het tegenoverstelde. Op pagina 90 citeert hij mijn boek External Mission: The ANC in Exile als bron voor zijn bewering dat leden van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij in 1953 Josef Stalin bezochten. In feite refereert die pagina aan Chinabezoek in 1960, zeven jaar na Stalins dood. Wat meneer Bosma’s boek ook mag zijn, accuraat is het in ieder geval niet.

Stephen Ellis Desmond Tutu-professor, Vrije Universiteit Amsterdam

'Incorrectly used as source'

Your correspondent Bram Vermeulen (NRC 30 May) has performed a useful service in demolishing the claim made by Martin Bosma in a book published on 28 May that the South African highveld was empty when white settlers first entered it in the mid-nineteenth century.

Mr Bosma, a parliamentarian, has made many other serious mistakes of fact.  His book has 2,095 footnotes, but some of those referring to my own work are seriously wrong.  On page 91 of his book, Bosma quotes me as his authority for saying that the president of the African National Congress in 1961, Albert Luthuli, supported the policy of armed struggle.  In fact, I state the opposite.  On page 90, he quotes my 2012 book External Mission: The ANC in Exile, 1960-1990 as his source for claiming that members of the South African Communist Party visited Josef Stalin in 1953, whereas the page he cites refers to a visit to China in 1960, seven years after Stalin’s death.

Whatever else Mr Bosma’s book may be, it is not accurate.

Stephen Ellis

Date, time and location

06 June 2015