Letter by Ineke van Kessel in Trouw about suggested Netherlands reconciliation committee to deal with slavery past

Ineke van Kessel wrote a letter to the editor in Trouw about the idea to create a truth and reconciliation committee in the Netherlands to deal with its slavery past. This was suggested in the same newspaper (30 June) by Kathleen Ferrier en Joost Röselaers, following the example of the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in South Africa. Many Dutch people cherish an idealised image of the TRC, Van Kessel writes. 'This commission has brought much truth, but little reconciliation.'

Read the letter in Dutch:

'Maak van het debat over het slavernijverleden een spiritueel proces met eigen rituelen, naar het voorbeeld van de Commissie voor Waarheid en Verzoening in Zuid-Afrika, zo bepleiten Kathleen Ferrier en Joost Röselaers (Opinie, 30 juni). Veel Nederlanders koesteren een geïdealiseerd beeld. Veel Zuid-Afrikanen kwamen tot een nuchterder oordeel: deze commissie heeft veel waarheid gebracht, maar weinig verzoening. Zuid-Afrika is nu meer gepolariseerd dan in de jaren negentig van de vorige eeuw. Apartheid is verdwenen, maar de ongelijkheid is gebleven, ook al valt de scheidslijn tussen rijk en arm niet meer helemaal samen met de scheidslijn tussen wit en zwart. Met rituelen kan de ongelijkheid niet worden bezworen, niet in Zuid-Afrika en niet in Nederland.'

English translation:

'Make the debate about the slavery past a spiritual process with its own rituals, following the example of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, argue Kathleen Ferrier and Joost Röselaers (Opinion, June 30). Many Dutch people cherish an idealised image. Many South Africans came to a more sober judgment: this commission has brought much truth, but little reconciliation. South Africa is now more polarised than it was in the 1990s. Apartheid has disappeared, but inequality has remained, even though the dividing line between rich and poor no longer completely coincides with the dividing line between white and black. Rituals cannot avert inequality, not in South Africa and not in the Netherlands.'

Date, time and location

03 July 2021