De vrijheidsstrijd van Guinee-Bissau door de ogen van een jonge dokter, Roel Coutinho

(This book is published in Dutch). Guinee-Bissau was, net als Angola en Mozambique, een kolonie van Portugal, dat als laatste Europese land halsstarrig vasthield aan haar Afrikaanse ‘bezittingen’. Onder leiding van Amilcar Cabral ging in 1963 de Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC) over tot de gewapende strijd, nadat vreedzaam verzet voor onafhankelijkheid op niets was uitgelopen. Tien jaar later was het grootste deel van Guinee-Bissau in handen van de PAIGC. In dit ooggetuigenverslag van zijn voetreis door die bevrijde gebieden in 1974 laat Roel Coutinho aan de hand van foto’s zien hoe het leven en de gezondheidszorg daar, ondanks de dreiging van bombardementen, doorging. En hoe in dit land, dat een hoge mate van analfabetisme kende, de scholing van kinderen en volwassenen op gang kwam. Jos Damen, bibliothecaris van het Afrika-Studiecentrum Leiden, plaatst in zijn inleiding de geschiedenis van Guinee-Bissau in de context van de jaren zeventig ‘toen alles anders moest’.
 
De foto's zijn gedigitaliseerd door de Bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum en beschikbaar gesteld via Wikimedia Commons. Coutinho's dagboek, gelardeerd met tientallen foto's uit deze periode, is nu uitgegeven door het ASCL. 
 
Lees het boek online (open access) of koop het in de ASCL webshop (€ 12,50).

Roel Coutinho: De vrijheidsstrijd van Guinee-Bissau door de ogen van een jonge dokter. Afrika-Studiecentrum, Leiden, 2022. ISBN 9789054481959.

 

Author(s) / editor(s)

Roel Coutinho

About the author(s) / editor(s)

Roel Coutinho (1946) is een bekende Nederlandse viroloog. Zijn PhD (1984) ging over HIV/AIDS. Hij was hoogleraar aan zowel de Universiteit van Amsterdam als aan de Universiteit Utrecht en directeur Infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 1973 en 1974 werkte hij 15 maanden als arts in de gebieden van Guinee-Bissau die onder controle stonden van de bevrijdingsbeweging PAIGC, opgericht door Amilcar Cabral.

 

 

 

How to order