Book launch (in Dutch): Anthropological Experiences in Rural Senegal, 1986-2003

IT IS NO LONGER POSSIBLE TO REGISTER FOR THIS SEMINAR AS WE HAVE REACHED THE MAXIMUM CAPACITY FOR THE VENUE

Anthropological experiences in rural Senegal, 1986-2003, door Hans van den Breemer, vormt een persoonlijke terugblik op de Leidse antropologische onderzoeksstages in Senegal en Gambia, 1986 – 2003.

Het boek heeft de status van een persoonlijk document. Het geeft een zelfbeeld van een antropoloog (de auteur) aan het werk, en wel in verschillende opzichten. Zo toont het de auteur, over een periode van 18 jaar, als coach en supervisor van antropologiestudenten bij hun eerste veldwerk in een cultuur waarmee zij niet vertrouwd zijn en die bovendien de tendens heeft zich hen, met hun mogelijkheden, toe te eigenen.Vervolgens geeft het boek een beeld van de auteur als antropologisch onderzoeker. Voor het Mandinka dorp Netteboulou toont hij de verwevenheid van de socio-politieke ontwikkelingen, de regenafhankelijke landbouw en het seizoensmatige voedseltekort (omvang, oorzaken en  implicaties).Voorts toont het de auteur als een sociaal bewogen antropoloog. Het beschrijft zijn vergeefse pogingen om een multidisciplinair verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een levensvatbaar, kleinschalig irrigatiestelsel in Netteboulou van de grond te tillen, teneinde de afhankelijkheid van de regenval en het seizoensvoedseltekort op te heffen.Tenslotte toont het de auteur als vergelijkend onderzoeker van studentenrapporten over de commerciële katoenteelt en over het natuurbeheer in zuid-oostelijk Senegal.

Koop het boek via de ASCL webshop (€ 15,00). Het boek zal ook te koop zijn tijdens de boekpresentatie (pin of contant).

Speaker

In 1964, nog voor zijn afstuderen in de culturele  antropologie in Leiden, werd Hans van den Breemer gevraagd deel te nemen aan een onderzoeksproject naar de meest efficiënte verdeling van nieuwe waterputten over ruraal Niger. Hij verbleef daar vier maanden, voornamelijk in Hausa gebied. Een tweede bepalende ervaring was zijn onderzoek van 1972 – 1974, naar landbouw-innovatie onder de Aouan van Ivoorkust. Dit onderzoek resulteerde in zijn dissertatie “Onze Aarde houdt niet van Rijst”. De derde fase van zijn antropologische carrière begon in 1986 met zijn rol in het organiseren, begeleiden en superviseren van de onderzoeksstages in Senegal en Gambia voor studenten in de culturele antropologie en ontwikkelingssociologie van de Leidse Universiteit.

Date, time and location

13 September 2019
16.00 - 17.00
Pieter de la Court building / Faculty of Social Sciences, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
1.A01