Afrikadag Amsterdam 2018 with ASCL workshop 'Mens en dier in Afrikastudies'

Banner AfrikadagAt the annual Afrikadag organized by the Foundation Max van der Stoel, the African Studies Centre Leiden will be present with an ASCL book stand at the information market and with a workshop entitled 'Mens en dier in Afrikastudies' (in Dutch). Speakers: Prof. Jan-Bart Gewald and Dr Harry Wels. Moderator: Froukje Krijtenburg. This workshop is based on the new ASCL collaborative research group Trans-species perspectives on African studies.

Jack the BaboonWorkshop 'Mens en dier in Afrikastudies'
Voortschrijdende wetenschappelijke inzichten wijzen erop dat de binaire oppositie tussen mens en dier niet meer houdbaar is: mens en dier verschillen slechts gradueel van elkaar of het nu gaat om taal, empathie, moraal of het gebruik van werktuigen. Voor alle sociale wetenschappen, maar zeker ook voor Afrika Studies, zou deze wetenschappelijke ontwikkeling aanleiding zijn tot reflectie en een heroverweging van het centraal stellen van de mens (antropocentrisme) binnen de disciplines. Dat gebeurt echter nog maar op relatief bescheiden schaal. Binnen het Afrika Studie Centrum Leiden (ASCL) wordt deze thematiek inmiddels wel opgepakt in een onderzoeksgroep onder de titel "Trans species perspectives on African Studies". Een wetenschappelijke bundel over dit onderwerp wordt momenteel afgerond. In diverse hoofdstukken wordt aannemelijk gemaakt hoe onder andere in het benoemen van mechanismen van marginalisering in ontwikkelingsprocessen geen onderscheid meer zou moeten worden gemaakt tussen mens en dier.

For information on the programme and how to order tickets, see the website.

Date, time and location

14 April 2018
16.00 - 17.15
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam