IS-Academie lezing: De economie van de beginnende ontwikkeling

Seminar date: 
08 April 2010
Place: Oude Perszaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (a.u.b. identificatie meenemen)

Speaker(s): Dr. Remco Oostendorp (VU), Dr. Geske Dijkstra (EUR), Dr. Lia van Wesenbeeck (VU)

Lunch is beschikbaar vanaf 12:00 uur. De lezing begint om 12:15 uur. 

Registratie (uiterlijk 6 april): DAF@minbuza.nl

Registratie is verplicht. 

Tracking Development is een project dat onderzoekt waarom landen in Zuid-Oost Azië een snellere ontwikkeling doormaken dan Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Dit wordt gedaan door paarsgewijze vergelijkingen om in deze ontwikkelingsprojecten keerpunten te vinden en te zien of die door bepaald beleid worden gedragen. De volgende landen zijn erbij betrokken: Nigeria, Kenia, Oeganda, Tanzania, Indonesië, Maleisië, Vietnam en Cambodja. 

Het programma loopt van oktober 2006 tot september 2011, en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In dit seminar zullen drie ontwikkelingseconomen hun visie geven op de bevindingen die het project tot nu toe heeft opgeleverd.

De bevindingen van Tracking Development in het kort:

1. Zowel in Azië als in Afrika staat macro-economische stabilisatie in de afgelopen decennia centraal in het ontwikkelingsbeleid. In Azië ging financiële discipline samen met inkomensverhogingen middels door de staat geleide verhoogde voedselproductie door kleine boeren en in Afrika was er geen corresponderend armoedeverlagend beleid.

2. The East Asian Miracle (World Bank 1993) besteedt 88 pagina's aan Markets and Exports in vergelijking met 5 pagina's aan Dynamic Agricultural Sectors. De ervaring in Zuid-Oost Azië laat zien dat landbouw van meer fundamenteel belang is dan deze verdeling van aandacht suggereert.

3. In alle gevallen is economische vrijheid voor economische actoren belangrijk. Overheidsregulatie is - vooral in de landbouw - echter belangrijk, maar dient zo min mogelijk dirigistisch te zijn.

4. De ervaring in Zuid-Oost Azië toont de beperkingen van een geforceerde industrialisatiepolitiek zoals bepleit voor Afrika. Succesvolle industrialisatie is in Zuid-Oost Azië meer het gevolg van het scheppen van een omgeving waardoor het aantrekkelijk wordt voor industrieën zich te vestigen in plaats van dat de overheid het voortouw neemt in industrialisatie.

5. Zonder het belang van goed bestuur te bagatelliseren laat een vergelijking Afrika-Azië zien dat beleid belangrijker is dan 'governance" om ontwikkeling te verklaren.