Zuid-Afrika's rol in Afrika : vredestichter of (wapen)handelaar?

TitleZuid-Afrika's rol in Afrika : vredestichter of (wapen)handelaar?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsW.M.J.van Kessel
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume53
Issue5
Pagination304 - 309
Date Published1999///
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, apartheid, foreign policy, politics, South Africa
Abstract

De eerste democratische algemene verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 na de afschaffing van de apartheid wekten ook hoge verwachtingen wat betreft een nieuw buitenlands beleid, in het bijzonder ten aanzien van de buurlanden en de overige landen in Zuidelijk Afrika. Een terugblik na vijf jaar leert dat het land de rol van vooruitstrevend politie-agent, vredestichter en economische katalysator in Afrika niet heeft waargemaakt. Het ethisch idealisme heeft in het buitenlands beleid plaatsgemaakt voor een politiek van realistisch eigenbelang. Voorbeelden zijn de agressieve economische expansie, wapenexport en militaire interventie in Lesotho. De rol bij vredesmissies in Afrika was tot dusver zeer bescheiden. Een assertiever buitenlands beleid kan echter dezelfde irritatie oproepen als economische expansie. Inbedding in de SADC verdient de voorkeur, maar helaas bleek het veiligheidsorgaan van de SADC (Organ on Politics, Defence and Security) tot dusver machteloos. Noten, samenv. in het Engels (p. 324)

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/4713
Citation Key2349