Ziekteculten in een Zambiaanse stad en de koppeling van produktiewijzen

TitleZiekteculten in een Zambiaanse stad en de koppeling van produktiewijzen
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1982
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
EditorW.M.J. van Binsbergen, and P.L. Geschiere
Secondary TitleOude produktiewijzen en binnendringend kapitalisme : antropologische verkenningen in Afrika
Pagination201 - 247
Date Published1982///
PublisherVU Boekhandel/Uitgeverij. - (Antropologische studies VU ; 1)
Place PublishedAmsterdam
Publication Languageeng
KeywordsAfrican religions, faith healing, modes of production, Zambia
Abstract

Doel van dit artikel is te verkennen in hoeverre het marxistisch paradigma van de koppeling van produktiewijzen licht werpt op een religieus verschijnsel, n.l. de Bituma ziekte-cultus in Lusaka, beoefend door migranten uit het Kaoma district. Met behulp van de produktiewijzenbenadering worden de volgende vragen beantwoord: Wat drijft een deel van de stadsbevolking ertoe in de weekends nachtelijke genezingsdrama's op te voeren waarvan het ogenschijnlijke archaïsche idioom nauwelijks aansluit bij de stedelijke omgeving? En, is deze genezingscultus wel zo archaïsch? Het artikel begint met een beschrijving van deze cultus zelf en van een aantal konkurrerende benaderingswijzen en eindigt met een overzicht van de beperkingen die deze benaderingswijze met zich meebrengt

Citation Key1507