Verslag van een discussie: eenpersoonlijke impressie

TitleVerslag van een discussie: eenpersoonlijke impressie
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1992
AuthorsA.J. Dietz
EditorL. Boer, and M.M.E.M. Rutten
Secondary Title'Een Wereld van verschil': in discussie
Date Published1992///
PublisherMinisterie van Buitenlandse Zaken
Place Published's Gravenhage
Publication Languageeng
Citation Key2559