Van Kwakoe tot Klink: de Afrikaanse soldaten van het Oost-Indisch Leger

TitleVan Kwakoe tot Klink: de Afrikaanse soldaten van het Oost-Indisch Leger
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsW.M.J.van Kessel
Secondary TitleDe Indische Navorscher
Volume18
Issue2
Pagination37 - 39
Date Published2005///
Publication Languageeng
Citation Key2292