Van hegemonisch tot demonisch gezag : jonge puriteinse predikers en iconoclastisch verzet

TitleVan hegemonisch tot demonisch gezag : jonge puriteinse predikers en iconoclastisch verzet
Publication TypeBook
Year of Publication1992
AuthorsR.A. van Dijk
Pagination - 25
Date Published1992///
PublisherUniversiteit van Amsterdam, Antropologisch-Sociologisch Centrum
Place PublishedAmsterdam
Publication Languageeng
KeywordsAfrican Independent Churches, clergy, generation conflicts, Malawi
Abstract

In een gerontocratie controleert men de jongeren door het in eigen hand houden van de controle van productie- en reproductiemiddelen, en het onderhouden van contacten met het bovennatuurlijke. Jongeren kunnen zich daarom moeilijk aan de invloed van de ouderen onttrekken. De jongere generatie in Afrika heeft echter door scholing en opleiding tegenwoordig de kans zich in economische zin aan deze controle te onttrekken, en er zijn voorbeelden waarin ook de religieuze terreur van de ouderen minder sterk wordt. In dit essay staat het verzet tegen de religieuze dominantie van ouderen in Malawi centraal. Sinds 1970 treden in Blantyre, Malawi's grootste stad, zeer jonge predikers (deeluitmakend van de 'Born-Again Movement') op die zich tijdens religieuze opwekkingsbijeenkomsten met name keren tegen het gezag van de traditionele dokters ('asing'anga') en het gebruik van magische en occulte krachten. Deze rigide afwijzing van de 'asing'anga', die in het alledaagse leven slechts een geringe invloed hebben, kan verklaard worden uit het feit dat zij de ouderen in het stedelijke Blantyre de mogelijkheid bieden hun macht te blijven uitoefenen

Notes

Omslagtitel - Bibliogr.: p. 211-212. - Met noten - Overdr. uit: Etnofoor = ISSN 0921-5158; no. 1/2 (1992), p. 188-212

Citation Key1009