Staatsomvorming in Afrika

TitleStaatsomvorming in Afrika
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsG.J. Abbink
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume51
Issue4
Pagination204 - 208
Date Published1997///
PublisherVan Gorcum
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, Political change, state
Abstract

In deze bijdrage wordt in enkele algemene lijnen geponeerd dat de noodzaak tot staatsomvorming in Afrika voor het komende decennium prioriteit nummer één is. De rol van buitenlandse mogendheden en organisaties kan daarbij belangrijk zijn, maar moet niet worden overschat. Tendensen in de relatief autonome wereldeconomie, waarvan de nadelige effecten door de nationale staten te weinig worden beheerst, zijn van groter belang. De schuld van Afrika's probemen leggen bij het mondiale kapitalisme is een oude tactiek, die gedeeltelijk gerechtvaardigd is: sinds het einde van de 18e eeuw is Afrika van alle continenten het meest gemarginaliseerd in de wereldeconomie. Maar een kritische evaluatie van de falende elite-regimes in Afrika blijft hierbij nodig, evenals van een internationale politiek die hen om pragmatische redenen blijft steunen. Bij uitblijven van democratisering en hervorming van autocratische regimes in situaties van economische stagnatie zal de wal het schip blijven keren en zal geweld de optie blijven die benadeelde groepen zullen kiezen om staatsomvorming te bewerkstelligen. Noten, samenv. in het Engels (p. 248)

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9125
Citation Key1925