Senegal, staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen : hoe een Afrikaans ontwikkelingsland het staatsrecht overnam van het voormalige moederland, wat er aan voorafging en wat er op volgde

TitleSenegal, staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen : hoe een Afrikaans ontwikkelingsland het staatsrecht overnam van het voormalige moederland, wat er aan voorafging en wat er op volgde
Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsG.S.C.M. Hesseling
Pagination - 414
Date Published1982///
PublisherMaarten Kluwer
Place PublishedAntwerpen [etc.]
Publication Languageeng
Keywordspolitical conditions, public law, Senegal, theses (form)
Abstract

Deze studie behandelt het staatsrecht in Senegal in historisch perspectief, met nadruk op de receptie van het Franse staatsrecht. In hfdst. 1 wordt ingegaan op het verschijnsel receptie van het staatsrecht. Hfdst. 2 geeft achtergrondinformatie over de geopolitieke context, de bevolking, de economie, de sociaal-culturele context en de godsdienst in Senegal. Hfdst. 3 behandelt de prekoloniale en de koloniale periode (de voorbereidingsfase in het receptieproces), hfdst. 4 de weg naar de onafhankelijkheid, hfdst. 5 de grondwet van 1960 (de uitwendige receptie), en hfdst. 6 de politieke en staatsrechtelijke geschiedenis van 1960 tot 1981 (de verwerkingsfase van het receptieproces). Hfdst. 7 bespreekt de juridische basis en het feitelijk functioneren van de politieke grondrechten en hfdst. 8 geeft een terugblik op het receptieproces in Senegal en gaat na welke factoren in de verwerkingsfase een belangrijke rol hebben gespeeld

Notes

Proefschrift Amsterdam U.v.A - Met bibliogr., bijl., index, noten, samenvatting in het Frans

Citation Key1556