Ritueel als arena: Dogon-maskers en hun strijd

TitleRitueel als arena: Dogon-maskers en hun strijd
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsW. E. A.van Beek
Secondary TitleJaarboek voor Liturgieonderzoek
Volume27
Pagination223 - 241
Date Published2011///
Publication Languageeng
ISSN Number0924-042X
KeywordsDogon, Mali
Abstract

Een antropologisch verhaal start vaak vanuit een dorp; hier is dat Tireli, een dorp van 3000 mensen, gelegen aan de voet van de Falaise van Bandiagara, een klif van 200 meter hoog en 150 kilometer lang. Deze klif is gezichtsbepalend voor dit gebied en vormt de majestueuze achtergrond van de dansen waarover het hier gaat. De Dogon-cultuur kent twee begrafenissen, zoals de meeste voorouderreligies. Eén om afscheid te nemen van de overledene, een ingewikkeld ritueel dat de nyû yana wordt genoemd. En één een stuk later om de overledene te begroeten als voorouder, de dama. Nu is het in de dama dat de maskers een belangrijke rol spelen.

Citation Key5811