Recht en vrede kussen elkaar

TitleRecht en vrede kussen elkaar
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsG.S.C.M. Hesseling
Pagination - 67
Date Published2006///
PublisherStudie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
Place PublishedUtrecht
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, civil wars, peace, rule of law, Senegal, Somaliland, speeches (form)
Abstract

Tekst van de rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Vredesopbouw en rechtsstaat op de V.J. Koningsberger leerstoel aan de Universiteit Utrecht op 24 november 2006. Hierin zet de spreekster uiteen hoe ze de uitdaging verwoord in de leeropdracht - hoe de twee begrippen 'vredesopbouw' en 'rechtsstaat' op wetenschappelijk wijze met elkaar verbonden kunnen worden - aan wil gaan, waarbij haar aandacht zich vooral op Afrika zal richten. Aan de hand van twee voorbeelden, Senegal en Somaliland, die beide verwikkeld zijn geweest in een gewelddadig conflict en waar nu een proces van vredesopbouw aan de gang is, gaat ze na in hoeverre en onder welke condities de rechtsstaat daarbij een rol kan spelen. Aan het slot bespreekt ze een aantal idee├źn over de invulling van de leerstoel. [Samenvatting ASC Leiden]

Notes

Inaugurele rede Universiteit Utrecht

Citation Key1559