Politiek bewustzijn en aktie van mijnwerkers in Ghana

TitlePolitiek bewustzijn en aktie van mijnwerkers in Ghana
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsP.J.J. Konings
Secondary TitleSociologische Gids
Volume26
Issue2-3
Pagination209 - 223
Date Published1979///
Publication Languageeng
Keywordsclass formation, Ghana, miners
Abstract

Bijdrage tot het debat over het proces van klassevorming onder de Afrikaanse arbeiders in de grote buitenlandse bedrijven en staatsondernemingen die aan het industrialisatie-proces in Afrika ten zuiden van de Sahara gestalte geven, aan de hand van een studie van de arbeiders in dienst van de Ashanti Goldfields Corporation (AGC) te Obuasi, Ghana - de opvattingen van de mijnwerkers over hun positie in het productiesysteem, hun opvattingen over hun klasse-positie in de Ghanese samenleving, en de organisatie en actie van de mijnwerkers. De onderzoeksgegevens berusten op veldwerk gedaan door de auteur te Obuasi in 1975. Lit., noten, tab.

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/4586
Citation Key582