Noordatlantische wetenschap als etno-wetenschap: Een intercultureel-filosofische reflectie op Sandra Harding

TitleNoordatlantische wetenschap als etno-wetenschap: Een intercultureel-filosofische reflectie op Sandra Harding
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitlePaper read at the seminar on 'Kennis en Cultuur' (Knowledge and culture), Netherlands Association for the Philosophy of Science, Utrecht, 2001
Date Published2001///
Publication Languageeng
Citation Key1468