Nigeria: een onmogelijke dictatuur

TitleNigeria: een onmogelijke dictatuur
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsS.D.K. Ellis
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume49
Issue1
Pagination19 - 23
Date Published1995///
Publication Languageeng
KeywordsNigeria, political change, political conditions
Abstract

De auteur behandelt een aantal van de problemen waarmee Nigeria momenteel te kampen heeft. Hij gaat eerst in op het probleem van de regionale machtsverdeling. De noordelijke politieke elites, die voortdurend met elkaar concurreren, kunnen alleen regeren door coalities te smeden die elites uit de gehele natie omvatten, waarbij ze zelf de algemene leiding houden. Vervolgens komt het probleem van de corruptie ter sprake. De indruk bestaat dat de Nigeriaanse samenleving de meest corrupte ter wereld is. Het politiek systeem van omkoping werkt echter in zekere zin redelijk doelmatig. Geen enkele president of militair leider heeft sinds de burgeroorlog van 1967-1970 kunnen regeren zonder de actieve samenwerking van een ingewikkeld bestel van lokale elites, die stuk voor stuk omgekocht moeten worden om hun rol als politieke bemiddelaar te verzekeren. Omkoperij is echter anderzijds uitermate ondoelmatig in termen van bestuur. Voorts bestaat het gevaar dat regionale aanspraken uitlopen op pogingen tot afscheiding. Tenslotte gaat de auteur nog in op de ongeldigverklaring, door de toen zittende president Babangida, van de uitslag van de verkiezingen van 1993, die een overwinning betekenden voor Moshood Abiola, en die een burgerlijk bewind hadden moeten opleveren. Noten

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9082
Citation Key1727