Nieuwe machtspatronen in Afrika : de betrekkelijkheid van politieke grenzen

TitleNieuwe machtspatronen in Afrika : de betrekkelijkheid van politieke grenzen
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsS.D.K. Ellis
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume51
Issue4
Pagination201 - 203
Date Published1997///
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, power, state
Abstract

Een politieke kaart van het huidige Afrika dekt vaak niet de politieke werkelijkheid. Krachtige regeringen oefenen in een informeel machtspatroon feitelijke invloed uit in gebieden in buurlanden. Informele economieën en politieke structuren zijn vaak belangrijker dan de flauwe afschaduwingen van de soevereine instituties die slechts op papier bestaan. In de vele situaties waar de autoriteit van een soevereine staat niet het gehele nationale territorium bestrijkt, kan de facto invloed belichaamd worden in ingewikkelde combinaties van informele machthebbers en particuliere bedrijven, in het bijzonder multinationale mijnbouw- en oliebedrijven, en hulpverlenende instellingen die aanzienlijke belangen kunnen hebben in gebieden waarvan het gezag wordt betwist. Bedrijven die in Afrika werkzaam zijn, zullen moeten beseffen dat dergelijke situaties zich waarschijnlijk steeds vaker zullen voordoen. Grote bedrijven die willen opereren in gebieden waar het staatsgezag wordt betwist, dienen nauwlettender dan in het verleden rekening te houden met de aard van hun betrekkingen met de plaatselijke bevolking. Het volstaat niet overeenkomsten af te sluiten met zwakke regeringen en vervolgens deze façade van legitimiteit als argument te hanteren dat men zich correct gedraagt. Hetzelfde geldt voor hulpverleningsorganisaties. Samenv. in het Engels (p. 248)

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9119
Citation Key1774