'NGO's' tussen wetenschappelijke kennisproduktie en beleid: Enige sociaal-wetenschappelijke opmerkingen over niet-overheidsorganisaties in Afrika

Title'NGO's' tussen wetenschappelijke kennisproduktie en beleid: Enige sociaal-wetenschappelijke opmerkingen over niet-overheidsorganisaties in Afrika
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1992
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleInleiding voor de conferentie: 'Het Medefinancieringsprogramma: Perspectieven en bevindingen', Den Haag, 15 oktober 1992, georganiseerd door Interuniversitaire Onderzoeksschool CERES/CIRAN (Centre for International Research and Advisory Networks)/NRC-Hand
Date Published1992///
Publication Languageeng
Citation Key1411