Nederlands Afrika-onderzoek tot het jaar 2000 : thema's voor de toekomst

TitleNederlands Afrika-onderzoek tot het jaar 2000 : thema's voor de toekomst
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleMWOO bulletin
Volume19
Issue2
Pagination3 - 9
Date Published1991///
PublisherIMWOO
Place Publisheds-Gravenhage
Publication Languageeng
Keywords1991, African studies, ASC, Netherlands
Abstract

Ter gelegenheid van het afscheid van G. Grootenhuis als Algemeen Secretaris van het Afrika-Studiecentrum (ASC) te Leiden organiseerden het ASC en de Werkgemeenschap Afrika (WGA) een symposium onder de titel 'De Nederlandse Afrikanistiek 1967-2000'. Dit stuk is gebaseerd op de voordracht die de auteur bij die gelegenheid hield. Hij geeft eerst een overzicht van de beschikbare hulpbronnen (personeel, fondsen, publikatiemogelijkheden) op dit moment. Vervolgens vergelijkt hij thema's van lopende onderzoeksprojecten met onderzoeksthema's uit 1981 en constateert een aantal blinde vlekken: stedelijke relatiepatronen, niet-statelijke vormen van sociale organisatie en machtsuitoefening, en materiële cultuur. Ook constateert de auteur dat er onder Afrikanisten weinig bereidheid is zich een Afrikaanse taal eigen te maken

Notes

Overdr. uit: IMWOO bulletin ; jrg. 19, nr. 2, (1991), p. 3-9

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9024
Citation Key1501