'Militair socialisme' : de politieke verhoudingen in Ethiopië

Title'Militair socialisme' : de politieke verhoudingen in Ethiopië
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsG.J. Abbink
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume39
Issue2
Pagination65 - 72
Date Published1985///
PublisherVan Gorcum
Publication Languageeng
KeywordsEthiopia, foreign policy, military regimes, nation building
Abstract

Ondanks een hongersnood van zeer dramatische omvang, interne politieke onrust, aanhoudende burgeroorlog en economische problemen lijkt het door militairen geleide bewind in Ethiopië stevig in het zadel te blijven zitten en de 'revolutie van bovenaf' voortgang te maken. Wat zijn hierbij op langere termijn de perspectieven voor Ethiopiës staatkundige eenheid en sociaal-economische ontwikkeling, en wat is de positie van het land in internationaal opzicht? Deze vragen worden in het verlengde van elkaar beantwoord in de volgende delen: huldige politieke structuur - spanning tussen nationale regering en etnische en regionale bewegingen - Ethiopië en de regio - de internationale positie van Ethiopië. Notes

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/8976
Citation Key1972