Mijn initiatie tot traditioneel genezer: Het dillemma van distantie en identificatie bij onderzoek van religie in Zuidelijk Afrika

TitleMijn initiatie tot traditioneel genezer: Het dillemma van distantie en identificatie bij onderzoek van religie in Zuidelijk Afrika
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1996
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleLecture in the Ph.D. conference 'Stromingen en scholen in de moderne godsdienstwetenschap', Werkgemeenschap Theologie en Godsdienstwetenschap, Den Haag, 28 Maart 1996
Date Published1996///
Publication Languageeng
Citation Key1440