Leidt Afrikaanse democratisering tot etnische polarisatie? : etniciteit in de politiek in Kenia en Kameroen

TitleLeidt Afrikaanse democratisering tot etnische polarisatie? : etniciteit in de politiek in Kenia en Kameroen
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsD.W.J. Foeken, and A.J. Dietz
Secondary TitleGeografie : vaktijdschrift voor geografen
Volume3
Issue1
Pagination30 - 34
Date Published1994///
Publication Languageeng
Abstract

Etniciteit heeft altijd een centrale rol gespeeld in de Afrikaanse politiek. Politieke leiders hebben in het verleden hun machtsbasis steeds gevonden binnen hun eigen volk. Vanwege de etnische tegenstellingen zijn velen pessimistisch over het welslagen van de golf van democratisering die op dit moment Afrika overspoelt. Hoe 'etnisch' werd er bijvoorbeeld gestemd in Kenia en Kameroen tijdens de algemene verkiezingen in hun landen in 1992? Dit artikel gaat in op deze vraag. In etnische termen behoort Kameroen tot de meest gefragmenteerde landen van Afrika. In 1992 heeft president Biya gehoor gegeven aan de roep om politieke democratisering, hetgeen resulteerde in twee vrije verkiezingen: parlementsverkiezingen in maart en presidentsverkiezingen in oktober. Uit een analyse van de verkiezingsuitslagen blijkt dat regionale etnisch-religieuze tegenstellingen, alsmede lokale machts- en afhankelijkheidsrelaties, een bepalende rol hebben gespeeld in het stemgedrag van de bevolking. Ook in Kenia is de etnische versnippering groot. De bevolking van 25 miljoen mensen is verdeeld in ongeveer 40 etnische groepen. Geen enkele groep heeft een numeriek overwicht. Ook hier weerspiegelt de uitslag van de verkiezingen voor het presidentschap en voor het parlement van december 1992 de realiteit van de etnische politiek in Kenia. Bibliogr

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/4662
Citation Key968