Lange-termijnpatronen van arbeidsmigratie in Togo

TitleLange-termijnpatronen van arbeidsmigratie in Togo
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsL.J. de Haan
Secondary TitleGeografisch Tijdschrift
Volume20
Issue3
Pagination219 - 229
Date Published1986///
PublisherKoninklijk Nederlands aardrijkskundig genootschap
Place PublishedAmsterdam
Publication Languageeng
Keywordslabour migration, Togo
Abstract

Beschrijving van de Togolese arbeidsmigratie vanaf 1900, waarbij zowel aandacht geschonken wordt aan de interne als aan de externe arbeidsmigratie. 1. Inleiding - 2. Patronen van arbeidsmigratie (de Duitse kolonisatie tot 1914, Franse koloniale periode (tot 1960), de postkoloniale periode (na 1960). - 3. Verklaringen voor de Togolese arbeidsmigratie: ontwikkelingen in de expulsiegebieden 4. conclusies

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/3397
Citation Key2370