Kazanga : etniciteit in Afrika tussen staat en traditie

TitleKazanga : etniciteit in Afrika tussen staat en traditie
Publication TypeBook
Year of Publication1992
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Pagination1 - 44
Date Published1992///
PublisherVrije Universiteit
Place PublishedAmsterdam
Publication Languageeng
ISBN Number90-5383-107-x
Keywordsethnicity, Nkoya, traditional festivals, Zambia
Abstract

Etniciteit is bij uitstek geschikt om in veranderingsprocessen te bemiddelen tussen fundamenteel verschillend gestructureerde sociale verbanden, en met name tussen het plaatselijk niveau enerzijds, de staat en wijde economische structuren anderzijds. Om deze stelling te illustreren geeft de auteur een beschrijving van een ceremonie, genaamd 'Kazanga', die elk jaar op 1 juli plaatsvindt in Shikombwe, Kaoma District, in het westen van Zambia. De beschrijving is gebaseerd op waarnemingen tijdens het festival van 1989. De inwoners van Shikombwe, een koninklijke residentie, beschouwen zich als Nkoya. De auteur bespreekt de ontwikkeling van de Nkoya tot zelfbewuste etnische groep en het ontstaan van de 'Culturele Vereniging Kazanga', die het propageren van de plaatselijke 'Nkoya' cultuur, door middel van het gelijknamige festival, als belangrijkste doelstelling heeft. Eerst houdt de auteur zich bezig met het officiële gedeelte, waarin 'Kazanga' verschijnt als bemiddeling gericht op de nationale staat. Vervolgens gaat hij na hoe het festival door zijn organisatorische vormgeving de plaatselijke cultuur selecteert en transformeert. Ten slotte wordt aandacht geschonken aan de specifieke aard van symbolische produktie die het festival kenmerkt en waarin zijn bemiddelend karakter het meest tot uitdrukking komt. (Een verkorte versie in het Frans is verschenen in: Afrika Focus, vol. 9, nr. 1/2 (1993), p. 17-41.)

Notes

Inaug. rede Amsterdam, V.U. 1992 - Lit. opg

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9040
Citation Key1274