Islam en politiek in de Hoorn van Afrika

TitleIslam en politiek in de Hoorn van Afrika
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1991
AuthorsG.J. Abbink
Secondary TitleMacht, mobilisatie en moskee: de diversiteit van de islam
Pagination55 - 59
Date Published1991///
PublisherAmbo [etc.]
Place PublishedBaarn [etc.]
Publication Languageeng
KeywordsChurch and State, Islam, Northeast Africa
Abstract

In de Hoorn van Afrika - Ethiopië, Djibouti, Somalië - heerst een relatieve staat van interreligieuze harmonie. Voor Somalië en Djibouti is dit makkelijk te begrijpen, omdat hier bijna de gehele bevolking al vele eeuwen islamitisch is en bovendien tot één richting behoort, de soennitische. Maar ook in Ethiopië, waar moslims c. 45 procent van de bevolking uitmaken, is sprake van een relatief probleemloze verhouding, met name sinds 1974, toen de islam als tweede grote godsdienst erkend werd. Politieke organisatie op basis van religieuze identiteit lijkt noch in Ethiopië noch in Somalië een kans te maken. Deels is dit te verklaren uit het starre politieke systeem en de strenge staatscontrole op het openbare leven in deze landen, deels uit de etnische en etno-regionale verdeeldheid van de heterogene bevolking van de Hoorn. [Samenvatting ASC Leiden]

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9032
Citation Key1979