Inkatha: een beweging met een januskop

TitleInkatha: een beweging met een januskop
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsW.M.J.van Kessel
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume45
Issue10
Pagination640 - 647
Date Published1991///
Publication Languageeng
IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/4689
Citation Key2257