Grenzen aan de gelijkheid: de rol van vrouwen in het anti-apartheidsverzet in Zuid-Afrika

TitleGrenzen aan de gelijkheid: de rol van vrouwen in het anti-apartheidsverzet in Zuid-Afrika
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2003
AuthorsW.M.J.van Kessel
Secondary TitlePaper presented at the symposium 'Vrouwen in de geschiedenis van Afrika, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 12 dec. 2003
Date Published2003///
Publication Languageeng
Keywordssocial movements, South Africa, women
Citation Key2785