'Geef hem dan maar aan de krokodillen' : staatsvorming, geweld en culturele discontinuïteit in voor-koloniaal Zuidelijk Centraal Afrika

Title'Geef hem dan maar aan de krokodillen' : staatsvorming, geweld en culturele discontinuïteit in voor-koloniaal Zuidelijk Centraal Afrika
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleAntropologische verkenningen
Volume12
Issue4
Pagination10 - 31
Date Published1993///
Publication Languageeng
Keywordshistory, Lozi polity, state, traditional polities, Zambia
Abstract

Na een korte bespreking van enige thema's in het onderzoek van staatsvorming in pre-koloniaal Afrika, analyseert de auteur staatsvorming in de 18e en 19e eeuw in het gebied van de Kafue/Zambezi waterscheiding in Centraal Westelijk Zambia (met name de vorming van de Nkoya en Lozi staten) tegen de achtergrond van koloniale en post-koloniale ontwikkelingen in termen van de articulatie van de productiewijzen. Hij bespreekt de uitbuitende relatie tussen vorstenhoven en plaatselijke gemeenschappen, die zich manifesteert in processen van incorporatie en etnicisatie. In tegenstelling tot de heersende opvattingen die culturele and structurele continuïteit tussen vorstenhoven en de plaatselijke gemeenschappen benadrukken, stelt de auteur dat er bij de staatsvorming in Zambia sprake was van een absolute breuk met de sociale organisatie en culturele ideologie van de voor-statelijke plaatselijke dorpssamenleving. Deze transformatie slaagde weliswaar in de Lozi staat, maar dit was niet het geval in de Nkoya staten. In dit verband benadrukt de auteur de centrale rol van geweld (inclusief rituele moord). Een en ander kan ook relevant zijn voor de beoordeling van het huidige geweld in Zuidelijk Afrika. Bibliogr., noten

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9060
Citation Key1516