Gedachten over Afrika

TitleGedachten over Afrika
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsS.D.K. Ellis
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume55
Issue4
Pagination180 - 184
Date Published2001///
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, future, political systems
Abstract

Dit essay gaat in op lange-termijnperspectieven voor Afrika. De auteur stelt dat in het Westen de Afrikaanse situatie te vaak gezien wordt in het licht van een evolutieschema, waaruit ook de begrippen 'ontwikkeling' en 'vooruitgang' zijn afgeleid. Wanneer we de huidige situatie van Afrika vanuit dit gezichtspunt bekijken, zal het continent in de meeste opzichten niet blijken te voldoen aan de criteria van 'vooruitgang'. De auteur is van mening dat een nieuwe visie vereist is. Hij stelt dat de belangrijkste problemen waaronder Afrika gebukt gaat, uiteindelijk politiek van aard zijn. Afrika's politieke problemen dienen geanalyseerd te worden in het kader van een breed menselijk perspectief. Daartoe moeten sleutelelementen uit de Afrikaanse geschiedenis bestudeerd worden. Zo beschikten grote delen van Afrika tot de koloniale tijd niet over iets dat vergelijkbaar was met een Europese staat. Veel lokale gemeenschappen in Afrika hebben ook nu nog een hoog gehalte aan zelfbestuur. Zowel Afrikanen als niet-Afrikanen zouden serieus moeten nadenken over de manier waarop in de samenleving gewortelde idee├źn over loyaliteit en sociale verplichtingen vertaald kunnen worden in doeltreffende en duurzame publieke instituties. Noten, samenv. in het Engels (p. 227)

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9496
Citation Key1805