Faith in romance : towards an anthropology of romantic relationships, sexuality and responsibility in African Christianities

TitleFaith in romance : towards an anthropology of romantic relationships, sexuality and responsibility in African Christianities
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsR.A. van Dijk
Series titleInaugural lecture series / Amsterdam University
Issue536
Pagination - 27
Date Published2015///
PublisherFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Place PublishedAmsterdam
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, anthropology, Christianity, religion, sexuality, social relations, speeches (form)
Abstract

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder hoogleraar Religie en Seksualiteit in Afrika aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op woensdag 24 juni 2015

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/39714
Citation Key8133