Enige filosofische aspecten van culturele globalisering: Met bijzondere verwijzing naar Malls interculturele hermeneutiek

TitleEnige filosofische aspecten van culturele globalisering: Met bijzondere verwijzing naar Malls interculturele hermeneutiek
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1999
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitlePaper presented at the Nederlands-Vlaamse Philosophy Day (Theme: Globalisation), at the Faculty of Philosophy, Catholic University of Tilburg, 30 October 1999
Date Published1999///
Publication Languageeng
Citation Key1283