Eerste inventarisatie van lopend Zuid-Afrika onderzoek in Nederland : (met aandacht voor onderwijsprogramma's)

TitleEerste inventarisatie van lopend Zuid-Afrika onderzoek in Nederland : (met aandacht voor onderwijsprogramma's)
Publication TypeBook
Year of Publication1995
AuthorsW.M.J.van Kessel, and N. van der Lans
Series titleIZA-cahiers ; 1
Pagination - 58
Date Published1995///
PublisherInstituut voor Zuidelijk Afrika
Place PublishedAmsterdam
Publication Languageeng
Abstract

Deze inventarisatie is samengesteld naar aanleiding van een in april 1995 belegde bijeenkomst over de stand van zaken in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Zuid-Afrika. De inventarisatie vermeldt voornamelijk lopend of recent afgesloten onderzoek op het terrein van sociale wetenschappen, letteren, recht en aanverwante onderzoeksterreinen. Gegevens over onderwijsprogramma's en uitwisselingsprogramma's met Zuidafrikaanse universiteiten worden hier en daar vermeld, ook al zijn ze niet systematisch in kaart gebracht. In de inleiding worden conclusies getrokken naar aanleiding van zowel de bijeenkomst in april als de resultaten van de inventarisatie. Daarna volgt de feitelijke inventarisatie, gerangschikt naar universiteit, hogeschool of instituut. De volgorde is alfabetisch naar plaats van vestiging

Citation Key2278