Een schijn van voodoo : culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie : een verkenning

TitleEen schijn van voodoo : culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie : een verkenning
Publication TypeBook
Year of Publication2003
AuthorsR.A. van Dijk, T. Rasing, N. Tellegen, and W.M.J. van Binsbergen
Pagination1 - 64
Date Published2003///
PublisherAfrika-Studiecentrum
Place PublishedLeiden
Publication Languageeng
KeywordsAfrican religions, illicit trade, Netherlands, Nigeria, Nigerians, prostitution, refugees, religious rituals, voodoo
Abstract

Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes die naar Nederland komen om in de prostitutie te gaan werken. Een belangrijke overeenkomst in de verhalen die deze meisjes de Nederlandse politie vertellen betreft de 'voodoo'-rituelen waaraan zij voor vertrek naar Nederland worden onderworpen. In het rapport komen de volgende vragen aan de orde: wat doen handelaren met denkbeelden van 'voodoo'? Hoe creƫren zij daarmee een sfeer van angst en intimidatie? Hoe komt het dat dit voor de meisjes evenzeer een werkelijkheid wordt als dat in de sinistere betekenis van het woord ook voor velen in de Nederlandse samenleving het geval is? Het rapport stelt dat 'voodoo' in de Nigeriaanse praktijk niet bestaat (er is wel een aantal andere rituele praktijken waar op wordt ingegaan) en in de Nederlandse situatie een goed begrip van de omstandigheden verhindert. Het rapport behandelt de sociaal-economische situatie in Nigeria en Edo State, het district waar veel van de betrokken meisjes vandaan komen; de positie van vrouwen in Nigeria t.a.v. huwelijk, seksualiteit, prostitutie, en de culturele achtergronden daarvan; aspecten van religie in West Afrika en Edo; een gevalsstudie; en het ongedefinieerde gebruik van het begrip 'voodoo' door Nederlandse hulpverleningsinstanties

Notes

Onderzoek uitgevoerd op verzoek van Unit Mensensmokkel (UMS) van het Interregionaal Recherche Team (IRT) Zwolle - Oorspr. uitg.: 1999 - Bibliogr.: p. 61-64. - Met gloss., noten, samenvatting

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9561
Citation Key1003