Een onderzoek naar spiritualiteit vertrekkend vanuit Otto Duintjers Onuitputtelijk is de Waarheid

TitleEen onderzoek naar spiritualiteit vertrekkend vanuit Otto Duintjers Onuitputtelijk is de Waarheid
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleOnderdeel van 'Het andere gezicht van de filosofie: Vijf filosofen met inzichten en vermoedens vanuit een spirituele achtergrond. Lezingenreeks in het kader van het tweede lustrum van Filosofie Oost-West in samenwerking met Studium Generale van de Univers
Date Published2004///
Publication Languageeng
Citation Key1483