Economisch-politieke ontwikkelingen in Afrika op macro-niveau: de goede kant op?

TitleEconomisch-politieke ontwikkelingen in Afrika op macro-niveau: de goede kant op?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsK. van Walraven
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiek
Volume66
Issue5
Pagination231 - 234
Date Published2012///
Publication Languageeng
KeywordsAfrica
IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/19020
Citation Key4661