Dynamiek van cultuur : enige dilemma's van hedendaags Afrika in een context van globalisering

TitleDynamiek van cultuur : enige dilemma's van hedendaags Afrika in een context van globalisering
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleAntropologische verkenningen
Volume13
Issue2
Pagination17 - 33
Date Published1994///
Publication Languageeng
KeywordsAfrica, African culture, ethnicity, Nkoya, Zambia
Abstract

De auteur stelt dat het einde bereikt is van een vrij lange periode waarin cultuurdynamiek in Afrika in hoofdzaak vanuit een Marxistisch geïnspireerde politiek-economische optiek werd bezien. Een nieuwe benadering van de dynamiek van Afrikaanse culturen begint zich af te tekenen waarin een viertal thema's centraal staan: globalisering, 'verwaring' (commoditificatie), 'belichaming' (de rol van het menselijk lichaam), en de rol van de staat. Daarnaast blijft het thema ongelijkheid een aandachtspunt. Naast een paradigmatische strijd speelt zich een strijd af over de waardering van de transformatieprocessen die zich thans in Zuidelijk Afrika voordoen. Deze argumentatie wordt geïllustreerd aan de hand van een etnografisch voorbeeld: de culturele vereniging 'Kazanga' in westelijk Zambia en met name het jaarlijkse Kazangafestival, waar een zo compleet mogelijk overzicht gegeven wordt van Nkoya zang, dans en ritueel. Noten, samenv. in het Engels

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9074
Citation Key1517