Democratisering in Afrika

TitleDemocratisering in Afrika
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsK. van Walraven
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume54
Issue5
Pagination268 - 272
Date Published2000///
Publication Languageeng
Keywordsdemocracy, elections, Mozambique, Namibia, Niger, Subsaharan Africa
Abstract

Hoewel meerpartijenstelsels nu alweer zo'n tien jaar functioneren, bestaat er grote scepsis over de kwaliteit van democratie in sub-Sahara Afrika. De auteur stelt dat veel van de negatieve oordelen over democratie in Afrika op sterke argumenten berusten, maar toch enige bijstelling behoeven. Hij betoogt dat niet verkiezingsfraude het grootste probleem voor Afrika's politieke stelsels vormt, maar het karakter van de wisselwerking tussen politieke klasse en maatschappelijke belangenorganisaties, het gebrek aan regeringswisselingen en de negatieve gevolgen van structurele economische problemen. Bij deze economische dimensie lijkt een belangrijke rol weggelegd te zijn voor het Westen. Deze aspecten worden ge├»Ilustreerd met enkele kanttekeningen bij de verkiezingen die gehouden zijn in Namibi├ź (1999), Mozambique (1993) en Niger (1993). Noten, samenv. in het Engels (p 281)

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9498
Citation Key2177