De Hoorn van Afrika: op weg naar vrede?

TitleDe Hoorn van Afrika: op weg naar vrede?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsG.J. Abbink
Secondary TitleInternationale spectator : tijdschrift voor internationale politiekInternationale spectator
Volume55
Issue4
Pagination199 - 205
Date Published2001///
PublisherVan Gorcum
Publication Languageeng
KeywordsEritrea, Ethiopia, international politics, peace treaties, war
Abstract

Na ruim twee jaar oorlog verrasten Ethiopië en Eritrea de wereld met ondertekening van een vredesovereenkomst in Algiers, onder bemiddeling van de OAE. Hoewel er nu sprake is van een soort vredesproces - of beter 'onderhandelingsproces' - is verzoening nog ver weg. Daarbij komt nog dat de positie van beide regimes op de langere termijn ook door groeiende binnenlandse onvrede in het geheel niet zeker is. In beide landen is de erfenis van een 'geweldscultuur' alom aanwezig. De onderliggende politieke spanning tussen de beide landen staat normalisering, vrede en economische ontwikkeling in de weg. De oorlog mag dan wel afgelopen zijn, de autoritaire politieke structuren en het gebrekkig en arrogant leiderschap in beide landen blijven een groot struikelblok voor vooruitgang. Dit artikel gaat in op potentiële twistpunten in het akkoord van december 2000, zaken die niet geregeld kunnen worden met een vredesverdrag - wederzijds vertrouwen, herstel van normale betrekkingen - en het blijvende antagonisme tussen de twee regeringen. De conclusie is dat, aangezien de oorzaken van de grote spanning tussen Ethiopië en Eritrea nog dezelfde zijn als in mei 1998, de kans op duurzame vrede klein lijkt. Noten, samenv. in het Engels (p. 228)

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9492
Citation Key1980