De effekten van de penetratie van de kapitalistische produktiewijze op de regionale ongelijkheid in Kenya

TitleDe effekten van de penetratie van de kapitalistische produktiewijze op de regionale ongelijkheid in Kenya
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1979
AuthorsA.J. Dietz
Secondary TitlePaper voor de Studiedag 'Geografischonderzoek in de afhankelijkheidsproblematiek', Utrecht: Studiegroep G.A.P./VUGS/Vakgroep SGO
Date Published1979///
Publication Languageeng
KeywordsKenya, regionale ongelijkheid
Citation Key2670