De chaos getemd : aspecten van samenwonen en zingeving in modern Afrika

TitleDe chaos getemd : aspecten van samenwonen en zingeving in modern Afrika
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1991
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
EditorH.J.M. Claessen
Secondary TitleDe chaos getemd?
Pagination31 - 47
Date Published1991///
PublisherRijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen:
Place PublishedLeiden
Publication Languageeng
KeywordsBotswana, Internal migration, Nkoya, social disorganization, Zambia
Abstract

In deze bijdrage verkent de auteur de problematiek van chaos en domesticatie in het kader van ruimtelijke verplaatsing bij twee samenlevingen waar hij onderzoek verricht heeft: de Nkoja op het platteland van Zambia en de inwoners van Francistown, een middengrote stad in Botswana. Nkoja dorpen zijn tijdelijke conglomeraties van betrekkelijke vreemden die zich in hun onderlinge betrekkingen voortdurend bewust zijn van het optionele aspect van hun samenleven en strategisch uitzien naar mogelijkheden om, vooral door intra-rurale verhuizing, hun persoonlijke zekerheid te verbeteren. De chaos van hun individuele strevingen wordt getemd door het besef dat men gebruik maakt van dezelfde hulpbronnen, hetgeen coördinatie en overleg noodzakelijk maakt. Francistown is een centrum van verplaatsing. De toestroom van stedelijke migranten leidde tot een jaarlijkse groei van c. 8 procent in het laatste decennium. De spontane 'squatter' wijken zijn vanaf het eind van de jaren 70 gesaneerd en een deel van de bevolking is overgebracht naar nieuwe 'site-&-service' wijken. Losgeweekt uit hun eerdere sociale verbanden, worden zij hier geconfronteerd met een sociale chaos die zich vooralsnog moeilijk temmen laat. Noten

IR handle/ Full text URLhttp://hdl.handle.net/1887/9025
Citation Key1509