Culturen bestaan niet: interculturaliteit die vanzelfsprekendheden openbreekt

TitleCulturen bestaan niet: interculturaliteit die vanzelfsprekendheden openbreekt
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Series titleXXIV
Pagination1 - 48
Date Published1999///
PublisherRotterdamse Filosofische Studies
Place PublishedRotterdam
Publication Languageeng
ISBN Number90 56773 02 X
Notes

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 'grondslagen van interculturele filosofie', Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam (inaugural lecture, Rotterdam)

Citation Key1492